hgs  eokul   lgs   kyk  
  12.06.2024  

Kamu hesapları tek tuşla izlemeye alınacak

Belediyeler dahil bütün kamu kuruluşları mali açıdan izlemeye alınacak. Devletin her türlü harcaması, geliri, borcu ve banka hesapları, Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) ile tek tuşla izlenmeye başlanacak.

Kamunun ödeme yapacağı kişilerin devlete borcunun bulunması durumunda da ''uyarı sistemi'' devreye girecek.

AA muhabirinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, kamunun mali yapısının takibinde Say 2000i'nin yerini KBS sistemi alıyor.

Belediyelerin de dahil olacağı yeni sistemde, mali bilgilerin girişiyle ilgili yetkilendirilenlere birer şifre verilecek. Bu kişiler de, mali istatistikleri, muhasebe verilerini saymanlıklara gitmeden, oturdukları yerde sisteme girecek.

KBS ile kamuda şu uygulamalar hayata geçirilecek:

-KAMU PERSONELİ VE MAAŞLAR-

Genel ve özel bütçeli kuruluşlarda çalışanların yanı sıra temmuz sonuna kadar önce kadro karşılığı sözleşmeliler, daha sonra da 4-b ve 4-c personeli sisteme girecek. Yıl sonuna kadar da işçiler dahil kamuda istihdam edilen bütün personel KBS sistemi içinde yer alacak. Halkaya son aşamada da belediye çalışanları dahil edilecek.

Kamu çalışanlarının maaşları, fazla mesaileri, sosyal ödemeleri tamamen KBS sistemiyle belirlenecek, çalışanların medeni durumundan, derece ve kademe artışına kadar her türlü bilgi anında sisteme işlenecek ve sürekli güncellenecek. Kamu sendikaları da üyelerinin aidat kesintileri dahil bu bilgileri şifreyle sisteme girerek, öğrenebilecek.

-TAŞIT VE DEMİRBAŞ ENVANTERİ ÇIKARILIYOR-

- Taşınır işlemleri: Devletin taşıt, makina, ekipman, demirbaş gibi her türlü taşınır malları için de özel bir program gerçekleştirilecek. Bu programla hangi kurumun il, ilçe ve hizmet birimi bazında ne kadar, hangi modelde ve ne nitelikte taşıta sahip olduğu, aynı şekilde nerede ne kadar makina ve demirbaşı bulunduğu sisteme işlenecek. Program, bazı Bakanlık ya da kamu kuruluşunda eksik, bazı kuruluşlarda ise fazla taşıt ya da ekipman bulunduğunda, ihtiyaçların karşılanmasına dönük aktarıma da imkan verecek.

Taşınır İşlemler Programı, halen Muhasebat Genel Müdürlüğünde deneme niteliğinde uygulanmaya başlandı.

- Bütçe-kesin hesap bilgileri: KBS sistemi çerçevesinde bütün Bakanlıklara, bağlı ve ilgili kuruluşlara şifreler verildi. Bu sayede kuruluşlar, kendileriyle ilgili işlemleri anında görebilecek. Örneğin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sistem aracılığıyla il, ilçe ve tek tek cezaevleri bazında tüm harcamaları, ödemeleri, ihtiyaçları tek tuşla görebilecek.

-ÖDEME EMRİ-

Buna ilişkin çalışmalar devam ediyor. Kamu kuruluşlarının mal ve hizmet alımlarıyla diğer harcamaları elektronik ortamda sisteme girildiğinde, bu bilgiler merkezde görülecek ve hemen değerlendirilecek. Burada gerekli kontroller yapıldıktan sonra yine elektronik ortamda ödeme için saymanlıklara gönderilecek.

Böylece ödeme işlemlerinde kağıt kullanımı kalkacak ve her işlem elektronik ortamda uygunluğu da kontrol edilerek, çok daha hızlı ve sağlıklı şekilde gerçekleştirilecek.

-BORCU VAR UYARISI-

- Kamu Zararının Takibi Programı: Kamuyla ilgili işlemler, tek bir sistem üzerinden ve tek bir tuşla yürütülecek. Hastane ya da bir kamu çalışanına fazla ödeme yapıldığında uyarı sistemi devreye girecek. Ya da Harcama Biriminin devlete iş yapan bir müteahhidin hak edişinin ödenmesine ilişkin işlemleri sırasında, ödeme emri Saymanlığa gönderilmeden önce müteahhidin devlete borcu varsa, sistem uyarı verecek. Dosya bu uyarı bilgisiyle Saymanlığa aktarılacak. Saymanlık da, hak edişten söz konusu borcu ayırarak, emanete alacak ve daha sonra ilgili örneğin vergi borcuyla ilgili vergi dairesine aktaracak.

Muhasebat Genel Müdürlüğü, Kamu Zararının Takibi Programına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların 3 ay içinde tamamlanması, Program kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili birimlerle de on line bağlantı kurulması öngörülüyor.

Bu arada Muhasebat Genel Müdürlüğü, entegrasyon öncesi yatırımcı kuruluşlar başta olmak üzere kamudaki hak ediş ödemeleriyle, eczanelere yapılan ödeme bilgileri de Gelir İdaresine aktarıyor.

-BELEDİYELERE YAKIN İZLEME-

Bu arada KBS sistemiyle belediyelerin hesapları da yakından izlenebilecek.

Halen 3 ayda bir detaylarıyla harcama, gelir ve banka hesaplarına ilişkin mizan hesaplarını Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderen belediyeler, KBS sistemiyle aylık olarak ve elektronik ortamda bilgi vermeye başlayacak.

İçişleri Bakanlığı ile birlikte belediyelerin hesap bilgilerinin doğruluğunun incelenmesine dönük bir çalışma da yapılacak. Bu şekilde belediyelerin mali bilgilerinin sağlıklı bir ortamda tutulması ve değerlendirilmesi sağlanacak.

KBS sisteminin belediyelere entegrasyonu, büyükşehirler ve il belediyeleri başta olmak üzere yeterli alt yapıya sahip belediyelerden başlayacak. Sistem daha sonra yaygınlaştırılacak.

KBS sistemiyle belediyeler çok daha yakından takip edilebilecek. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile istenen mali bilgileri sisteme girmeyenlere Maliye Bakanlığınca 1 ay ek süre verilecek. Bu süre içinde de bilgilerin girilmemesi durumunda sorumlulara 1 aylık ödeme tutarında idari para cezası uygulanacak.

21 Mayıs 2009